Warsztaty z wykorzystania w edukacji Tablic Interaktywnych i Monitorów Interaktywnych - Fundacja Jest OK

czwartek, 13 lipca 2017

Warsztaty z wykorzystania w edukacji Tablic Interaktywnych i Monitorów Interaktywnych

„Lepszy Start w Przyszłość - Warsztaty z wykorzystania w edukacji Tablic Interaktywnych i Monitorów Interaktywnych"


UWAGA : Warsztaty dopasowane do nowej podstawy edukacyjnej .
Jesteś nauczycielem  ?
Chcesz zainteresować uczniów oryginalną lekcją  ?
Wszystko zgodnie z  nową podstawą edukacyjną ?ZADANIE WARSZTATÓW

-   Wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży oraz walka z wykluczeniem cyfrowym.
- Praktyczne umiejętności kadry nauczycielskiej 
wykorzystania Tablicy Interaktywnej i Monitora Interaktywnego w nauce przedmiotów.
TEMATY WARSZTATÓW I WYKŁADÓW

 1. Tablica Interaktywna i Projektor :
- Prezentacja czym jest Tablica Interaktywna i Projektor.
- Podstawy obsługi Tablicy Interaktywnej i Projektor.
- Budowa, serwisowanie, praktyczne umiejętności z którymi musi dać sobie radę nauczyciel.
- Podłączenie i uruchomienie Tablicy Interaktywnej i Projektora

2.  Oprogramowanie do Tablic Interaktywnych.
- Rodzaje oprogramowania wykorzystywanego w Edukacji
- Praktyczne możliwości wykorzystania programów do Tablic Interaktywnych w edukacji

3. Monitor Interaktywny.
- Prezentacja czym jest Tablica Interaktywna
- Podstawy obsługi Tablicy Interaktywnej
- Budowa, serwisowanie, praktyczne umiejętności z którymi musi dać sobie radę nauczyciel
- Podłączenie i uruchomienie tablicy Interaktywnej

4. Oprogramowanie do Monitora Interaktywnego.
- Rodzaje oprogramowania wykorzystywanego w Edukacji
- Praktyczne możliwości wykorzystania programów do Monitorów Interaktywnych w edukacji

5.Współpraca po szkoleniowa Fundacji JEST OK ! w podwyższaniu kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli
UMIEJĘTNOŚCI PO WARSZTATACH

- Umiejętność obsługi Tablicy Interaktywnej, Projektora i Monitora Interaktywnego.
- Praktyczne umiejętności instalacji i optymalizacji oprogramowania do prezentacji lekcji oraz obsługi urządzeń interaktywnych.
- Praktyczne umiejętności wykorzystania urządzeń interaktywnych w nowej podstawie edukacyjnej.KOSZTY : 150 zł od osoby

Fundacja zapewnia po warsztatach uczestnikom stała współpracę w postaci:
- Pomoc techniczna w konkretnych problemach związanych z urządzeniami interaktywnymi.
- Pomoc merytoryczną w problemach z urządzeniami interaktywnymi.
- Pomoc w doskonaleniu umiejętności dydaktycznych zgodnych z nową podstawą edukacyjną.


Jesteś zainteresowany ?. 

Wyślij do nas zainteresowanie. Warsztaty umawiane po zebraniu odpowiedniej grupy w danym mieście.